Liền kề TT17-B4 đô thị Văn Quán, Hà Đông, HN. 0385 90 8282

Cáp mạng Cat5e, Cat6 - Dây cáp điện thoại - Cáp đồng trục - Thanh đấu nối patch panel cat5E, cat6 - Mặt Wall Plat - Dây nhảy mạng cat5e, cat6 - Kìm mạng, tool mạng, Hạt mạng

CÁP MẠNG CAT5E, CAT6 - DÂY CÁP ĐIỆN THOẠI - CÁP ĐỒNG TRỤC - THANH ĐẤU NỐI PATCH PANEL CAT5E, CAT6 - MẶT WALL PLAT - DÂY NHẢY MẠNG CAT5E, CAT6 - KÌM MẠNG, TOOL MẠNG HẠT MẠNG

Cáp mạng Cat5e UTP Commscope AMP - Báo giá phân phối Cáp mạng Cat5e UTP Commscope AMP chính hãng P/N: 6-219590-2
Cáp mạng Cat5e FTP Commscope AMP - Báo giá phân phối Cáp mạng Cat5e FTP Commscope AMP chính hãng P/N: 219413-2
Cáp mạng cat5e UTP Vinacap - Báo giá phân phối Cáp mạng cat5e UTP Vinacap chính hãng
Cáp mạng cat5e UTP alantek - Báo giá phân phối Cáp mạng cat5e UTP alantek chính hãng 301-10008E-00GY/03GY
Cáp mạng cat5e FTP Alantek - Báo giá phân phối Cáp mạng cat5e FTP Alantek chính hãng 301-10F08E-03GY
Cáp mạng cat5e Legrand - Báo giá phân phối Cáp mạng cat5e Legrand chính hãng P/N: 032751
Cáp mạng cat5e Belden - Báo giá phân phối Cáp mạng cat5e Belden chính hãng P/N: YJ551
Cáp mạng cat5e LS - Báo giá phân phối Cáp mạng cat5e LS chính hãng
Cáp mạng Cat6 UTP Commscope AMP - Báo giá phân phối Cáp mạng Cat6 UTP Commscope AMP chính hãng P/N: 4-1427254-6
Commscope Netconnect Category 6A - Báo giá phân phối Cáp mạng Commscope Netconnect Category 6A chính hãng P/N: 884024508/10
Cáp mạng Alantek Cat6 UTP 4-pair - Báo giá phân phối Cáp mạng Alantek Cat6 UTP 4-pair chính hãng 301-6008LG-03GY/BU
Cáp mạng Alantek Cat6 FTP 4-pair - Báo giá phân phối Cáp mạng Alantek Cat6 FTP 4-pair chính hãng 301-60F8LG-03GY/60FULG-03GY
Cáp mạng cat6 UTP vinacap - Báo giá phân phối Cáp mạng cat6 UTP vinacap chính hãng
Cáp mạng cat6 UTP Legrand - Báo giá phân phối Cáp mạng cat6 UTP Legrand chính hãng P/N: 032755
Cáp mạng cat6 UTP Belden - Báo giá phân phối Cáp mạng cat6 UTP Belden chính hãng P/N: 7814A
Cáp mạng cat6 UTP LS - Báo giá phân phối Cáp mạng cat6 UTP LS chính hãng
Dây điện thoại 2x2x0.5 sino - Báo giá phân phối Dây điện thoại 2x2x0.5 sino chính hãng
Dây điện thoại 2x2x0.5 vinacap - Báo giá phân phối Dây điện thoại 2x2x0.5 vinacap chính hãng
Cáp thoại nhiều đôi - Báo giá phân phối Cáp thoại nhiều đôichính hãng
Cáp đồng trục RG6 không dầu alantek - Báo giá phân phối Cáp đồng trục RG6 không dầu alantek chính hãng
Cáp đồng trục RG6 có dầu alantek - Báo giá phân phối Cáp đồng trục RG6 có dầu alantek chính hãng
Cáp đồng trục RG11 không dầu alantek - Báo giá phân phối Cáp đồng trục RG11 không dầu alantek chính hãng P/N:301-RG1100-SSBK-2223
Cáp đồng trục RG11 có dầu alantek - Báo giá phân phối Cáp đồng trục RG11 có dầu alantek chính hãng P/N: 301-RG110F-SSBK-2223
Cáp đồng trục 5C-FB Đồng dầu - Báo giá phân phối Cáp đồng trục 5C-FB Đồng dầu chính hãng
Cáp đồng trục 5C-FB hợp Kim - Báo giá phân phối Cáp đồng trục 5C-FB hợp Kim chính hãng
Cáp đồng trục RG6 LS/ Korea - Báo giá phân phối Cáp đồng trục RG6 LS/ Korea chính hãng P/N:RG(6) BK
Cáp đồng trục RG11 LS/Korea - Báo giá phân phối Cáp đồng trục RG11 LS/Korea chính hãng P/N:RG(11) BK
Cáp đồng trục RG6 Belden - Báo giá phân phối Cáp đồng trục RG6 Belden chính hãng P/N: 9116S
Cáp đồng trục RG11 Belden - Báo giá phân phối Cáp đồng trục RG11 Belden chính hãng P/N: Y62066
Patch panel cat5 24p Commscope - Báo giá phân phối Patch panel cat5 24p Commscope chính hãng P/N: 760237040 + 9-1375191-2
Patch panel cat5 48p Commscope - Báo giá phân phối Patch panel cat5 48p Commscope chính hãng P/N: 760237041 + 9-1375191-2
Patch panel cat5 24p LS - Báo giá phân phối Patch panel cat5 24p LS chính hãng LS-PP-UC5E-24P
Patch panel cat5 48p LS - Báo giá phân phối Patch panel cat5 48p LS chính hãng
Patch panel cat5 24p Legrand - Báo giá phân phối Patch panel cat5 24p Legrand chính hãng 632790 + 24*632703
Patch panel cat5 48p Legrand - Báo giá phân phối Patch panel cat5 48p Legrand chính hãng
Patch panel cat5 24p Belden - Báo giá phân phối Patch panel cat5 24p Belden chính hãng P/N: AX106504-AP+AX101310
Patch panel cat5 48pBelden - Báo giá phân phối Patch panel cat5 48pBelden chính hãng
Patch panel cat6 24p Commscope - Báo giá phân phối Patch panel cat6 24p Commscope chính hãng P/N: 760237040 + 9-1375055-2
Patch panel cat6 48p Commscope - Báo giá phân phối Patch panel cat6 48p Commscope chính hãng P/N: 760237041 + 9-1375055-2
Patch panel cat6 24p LS - Báo giá phân phối Patch panel cat6 24p LS chính hãng LS-PP-UC6-24P-WM
Patch panel cat6 48p LS - Báo giá phân phối Patch panel cat6 48p LS chính hãng
Patch panel cat6 24p Legrand - Báo giá phân phối Patch panel cat6 24p Legrand chính hãng 632790 + 24*632705
Patch panel cat6 48p Legrand - Báo giá phân phối Patch panel cat6 48p Legrand chính hãng
Patch panel cat6 24p Belden - Báo giá phân phối Patch panel cat6 24p Belden chính hãng AX106504-AP+AX101321
Patch panel cat6 48p Belden - Báo giá phân phối Patch panel cat6 48p Belden chính hãng
Mặt 1 cổng Commscope - Báo giá phân phối Mặt 1 cổng Commscope chính hãng P/N: 272368-1
Mặt 2 cổng Commscope - Báo giá phân phối Mặt 2 cổng Commscope chính hãng P/N: 272368-2
Mặt 1 cổng Legrand - Báo giá phân phối Mặt 1 cổng Legrand chính hãng P/N: 03410
Mặt 2 cổng Legrand - Báo giá phân phối Mặt 2 cổng Legrand chính hãng P/N: 03411
Mặt 1 cổng Sino - Báo giá phân phối Mặt 1 cổng Sino chính hãng P/N: S181/X
Mặt 2 cổng Sino - Báo giá phân phối Mặt 2 cổng Sino chính hãng P/N: S182/X
Mặt 1 cổng Belden - Báo giá phân phối Mặt 1 cổng Belden chính hãng P/N: AX102660
Mặt 2 cổng Belden - Báo giá phân phối Mặt 2 cổng Belden chính hãng P/N: AX102655
Nhân mạng cat5E Commscope - Báo giá phân phối Nhân mạng cat5E Commscope chính hãng P/N: 1375191-1
Nhân thoại cat3 Commscope - Báo giá phân phối Nhân thoại cat3 Commscope chính hãng P/N: 1375192-1
Nhân mạng cat6 Commscope - Báo giá phân phối Nhân mạng cat6 Commscope chính hãng P/N: 1375055-1
Nhân mạng cat5E Legrand - Báo giá phân phối Nhân mạng cat5E Legrand P/N:632703
Nhân mạng cat6 Legrand - Báo giá phân phối Nhân mạng cat6 Legrand P/N: 632705
Nhân thoại Sino - Báo giá phân phối Nhân thoại Sino P/N: S30RJ40
Nhân mạng cat5E Belden - Báo giá phân phối Nhân mạng cat5E Belden P/N: AX101309
Nhân thoại cat3 Belden - Báo giá phân phối Nhân thoại cat3 Belden
Nhân mạng cat6 Belden - Báo giá phân phối Nhân mạng cat6 Belden P/N: AX101320
NHân mạng Sino - Báo giá phân phối NHân mạng Sino P/N: S30RJ88
Dây nhảy cat5 1.5m Commscope - Báo giá phân phối Dây nhảy cat5 1.5m Commscope chính hãng P/N: CO155D2-XXF005
Dây nhảy cat5 2.1m Commscope - Báo giá phân phối Dây nhảy cat5 2.1m Commscope chính hãng P/N: CO155D2-XXF007
Dây nhảy cat5 3m Commscope - Báo giá phân phối Dây nhảy cat5 3m Commscope chính hãng P/N: CO155D2-XXF010
Dây nhảy cat5 1m LS - Báo giá phân phối Dây nhảy cat5 1m LS chính hãng P/N: LS-PC-UC5E-BL-010-VN
Dây nhảy cat5 2m LS - Báo giá phân phối Dây nhảy cat5 2m LS chính hãng P/N: LS-PC-UC5E-BL-020-VN
Dây nhảy cat5 3m LS - Báo giá phân phối Dây nhảy cat5 3m LS chính hãng P/N: LS-PC-UC5E-BL-030-VN
Dây nhảy cat5 1m Legrand - Báo giá phân phối Dây nhảy cat5 1m Legrand chính hãng P/N: 632730
Dây nhảy cat5 2m Legrand - Báo giá phân phối Dây nhảy cat5 2m Legrand chính hãng P/N: 632732
Dây nhảy cat5 3m Legrand - Báo giá phân phối Dây nhảy cat5 3m Legrand chính hãng P/N: 632733
Dây nhảy cat6 1.5m Commscope - Báo giá phân phối Dây nhảy cat6 1.5m Commscope chính hãng P/N: NPC06UVDB-XX005F
Dây nhảy cat6 2.1m Commscope - Báo giá phân phối Dây nhảy cat6 2.1m Commscope chính hãng P/N: NPC06UVDB-XX007F
Dây nhảy cat6 3m Commscope - Báo giá phân phối Dây nhảy cat6 3m Commscope chính hãng P/N: NPC06UVDB-XX010F
Dây nhảy cat6 1m LS - Báo giá phân phối Dây nhảy cat6 1m LS chính hãng P/N: LS-PC-UC6-BL-010-VN
Dây nhảy cat6 2m LS - Báo giá phân phối Dây nhảy cat6 2m LS chính hãng P/N: LS-PC-UC6-BL-020-VN
Dây nhảy cat6 3m LS - Báo giá phân phối Dây nhảy cat6 3m LS chính hãng P/N: LS-PC-UC6-BL-030-VN
Dây nhảy cat6 1m Legrand - Báo giá phân phối Dây nhảy cat6 1m Legrand chính hãng P/N: 632750
Dây nhảy cat6 2m Legrand - Báo giá phân phối Dây nhảy cat6 2m Legrand chính hãng P/N: 632752
Dây nhảy cat6 3m Legrand - Báo giá phân phối Dây nhảy cat6 3m Legrand chính hãng P/N: 632753
Hạt mạng cat5E Commscope - Báo giá phân phối Hạt mạng cat5E Commscope chính hãng P/N: 6-554720-3
Hạt mạng cat6 Commscope - Báo giá phân phối Hạt mạng cat6 Commscope chính hãng P/N: 6-2111989-3
Hạt mạng cat5E LS - Báo giá phân phối Hạt mạng cat5E LS hộp P/N: LS-MP-UC5E-RJ45
Hạt mạng cat6 LS - Báo giá phân phối Hạt mạng cat6 LS hộp P/N: LS-MP-UC6-RJ45-TR-A1
Hạt mạng cat5/6 FTP LS - Báo giá phân phối Hạt mạng cat5/6 FTP LS hộp P/N: LS-MP-SC-RJ45-TR-D1
Kìm mạng cat5E Commscope - Báo giá phân phối Kìm mạng cat5E Commscope chính hãng P/N: 2-231652-1
Kìm mạng cat6 Commscope - Báo giá phân phối Kìm mạng cat6 Commscope chính hãng
Kìm mạng Cat5E/6 LS - Báo giá phân phối Kìm mạng Cat5E/6 LS chính hãng P/N: LS-CT-C5E(6)-SI-1
Tool nhấn nhân mạng - Báo giá phân phối Tool nhấn nhân mạng chính hãng P/N: 1725150-1

Bảng báo giá cáp mạng Cat5e, Cat6, dây điện thoại, Cáp đồng trục, patch panel cat5E, cat6, Mặt Wall Plat, Kìm mạng, tool mạng Hạt mạng

Danh sách sản phẩm phụ kiện mạng Giá
(chưa VAT)
Cáp mạng Cat5e
Cáp mạng Cat5e UTP Commscope AMP P/N: 6-219590-2 1,681,818
Cáp mạng Cat5e FTP Commscope AMP P/N: 219413-2 2,363,636
Cáp mạng cat5e UTP Vinacap Vinacap/VN 1,590,909
Cáp mạng cat5e UTP Alantek/china 301-10008E-00GY/03GY 1,727,273
Cáp mạng Alantek cat5e FTP Alantek/china 301-10F08E-03GY 2,454,545
Cáp mạng Cat5E Legrand P/N: 032751 1,700,000
Cáp mạng Cat5E Belden P/N: YJ551 2,190,000
Cáp mạng Cat5E LS Vina LS 1,590,909
Cáp mạng Cat6
Cáp mạng Cat6A Commscope AMP P/N: 1859218-2
Cáp mạng Cat6 UTP Commscope AMP P/N: 4-1427254-6 2,227,273
Cáp mạng Commscope Netconnect Category 6A Commscope P/N: 884024508/10 3,800,000
Cáp mạng Alantek Cat6 UTP 4-pair, Grey/Blue Alantek/china 301-6008LG-03GY/BU 2,409,091
Cáp mạng Alantek Cat6 FTP 4-pair Alantek/china 301-60F8LG-03GY/60FULG-03GY 3,227,273
Cáp mạng cat6 UTP vinacap Vinacap 2,318,182
Cáp mạng cat6 UTP Legrand P/N: 032755 2,600,000
Cáp mạng cat6 UTP Belden P/N: 7814A 2,600,000
Cáp mạng cat6 UTP LS 2,350,000
Dây cáp điện thoại
Dây điện thoại 2x2x0.5 sino 590,909
Dây điện thoại 2x2x0.5 vinacap 590,909
Cáp đồng trục
Cáp đồng trục RG6 không dầu Alantek/china P/N:301-RG0600-SSBK-1223 1,350,000
Cáp đồng trục RG6 có dầu Alantek/china P/N:301-RG060F-SSBK-1223 1,450,000
Cáp đồng trục RG11 không dầu Alantek/china P/N:301-RG1100-SSBK-2223 2,450,000
Cáp đồng trục RG11 có dầu Alantek/china P/N: 301-RG110F-SSBK-2223 2,550,000
Cáp đồng trục 5C-FB Đồng dầu 650,000
Cáp đồng trục 5C-FB hợp Kim 545,455
Cáp đồng trục RG6 LS/ Korea cuộn 300m LS/ Korea P/N:RG(6) BK 1,350,000
Cáp đồng trục RG11 LS/Korea cuộn 300m LS/ Korea P/N:RG(11) BK 3,150,000
Cáp đồng trục RG6 Belden P/N: 9116S 2,220,000
Cáp đồng trục RG11 Belden P/N: Y62066 3,270,000
Thanh đấu nối patch panel cat5E
Patch panel cat5 24p Commscope P/N: 760237040 + 9-1375191-2 1,900,000
Patch panel cat5 48p Commscope P/N: 760237041 + 9-1375191-2 3,600,000
Patch panel cat5 24p LS/ Taiwan LS-PP-UC5E-24P 1,350,000
Patch panel cat5 48p LS call
Patch panel cat5 24p Legrand 632790 + 24*632703 1,850,000
Patch panel cat5 48p Legrand call
Patch panel cat5 24p Belden/Denmark P/N: AX106504-AP+AX101310 2,540,000
Patch panel cat5 48p Belden/Denmark call
Thanh đấu nối patch panel cat6
Patch panel cat6 24p Commscope P/N: 760237040 + 9-1375055-2 2,550,000
Patch panel cat6 48p Commscope P/N: 760237041 + 9-1375055-2 4,800,000
Patch panel cat6 24p LS/ Taiwan LS-PP-UC6-24P-WM 2,300,000
Patch panel cat6 48p LS call
Patch panel cat6 24p Legrand 632790 + 24*632705 2,800,000
Patch panel cat6 48p Legrand call
Patch panel cat6 24p Belden/Denmark AX106504-AP+AX101321 3,340,000
Patch panel cat6 48p Belden/Denmark call
Mặt Wall Plate
Mặt 1 cổng Commscope/ Thailand P/N: 272368-1 25,000
Mặt 2 cổng Commscope/ Thailand P/N: 272368-2 25,000
Mặt 1 cổng Legrand P/N: 03410 28,000
Mặt 2 cổng Legrand P/N: 03411 28,000
Mặt 1 cổng Sino P/N: S181/X 10,000
Mặt 2 cổng Sino P/N: S182/X 10,000
Mặt 1 cổng Belden P/N: AX102660 27,000
Mặt 2 cổng Belden P/N: AX102655 27,000
Nhân mạng cat5E Commscope/ USA P/N: 1375191-1 65,000
Nhân thoại cat3 Commscope/ USA P/N: 1375192-1 60,000
Nhân mạng cat6 Commscope/ USA P/N: 1375055-1 95,000
Nhân mạng cat5E Legrand P/N:632703 60,000
Nhân mạng cat6 Legrand P/N: 632705 98,000
Nhân thoại Sino P/N: S30RJ40 45,000
Nhân mạng cat5E Belden/ Danmark P/N: AX101309 80,000
Nhân thoại cat3 Belden
Nhân mạng cat6 Belden/ Danmark P/N: AX101320 105,000
NHân mạng Sino P/N: S30RJ88 60,000
Dây nhảy mạng cat5E
Dây nhảy cat5 1.5m Commscope P/N: CO155D2-XXF005 60,000
Dây nhảy cat5 2.1m Commscope P/N: CO155D2-XXF007 70,000
Dây nhảy cat5 3m Commscope P/N: CO155D2-XXF010 80,000
Dây nhảy cat5 1m LS P/N: LS-PC-UC5E-BL-010-VN 45,000
Dây nhảy cat5 2m LS P/N: LS-PC-UC5E-BL-020-VN 55,000
Dây nhảy cat5 3m LS P/N: LS-PC-UC5E-BL-030-VN 65,000
Dây nhảy cat5 1m Legrand P/N: 632730 65,000
Dây nhảy cat5 2m Legrand P/N: 632732 75,000
Dây nhảy cat5 3m Legrand P/N: 632733 85,000
Dây nhảy mạng cat6
Dây nhảy cat6 1.5m Commscope P/N: NPC06UVDB-XX005F 85,000
Dây nhảy cat6 2.1m Commscope P/N: NPC06UVDB-XX007F 90,000
Dây nhảy cat6 3m Commscope P/N: NPC06UVDB-XX010F 100,000
Dây nhảy cat6 1m LS P/N: LS-PC-UC6-BL-010-VN 70,000
Dây nhảy cat6 2m LS P/N: LS-PC-UC6-BL-020-VN 80,000
Dây nhảy cat6 3m LS P/N: LS-PC-UC6-BL-030-VN 90,000
Dây nhảy cat6 1m Legrand P/N: 632750 80,000
Dây nhảy cat6 2m Legrand P/N: 632752 100,000
Dây nhảy cat6 3m Legrand P/N: 632753 110,000
Kìm mạng, tool mạng Hạt mạng
Hạt mạng cat5E Commscope/ USA P/N: 6-554720-3 480,000
Hạt mạng cat6 Commscope/ USA P/N: 6-2111989-3 1,800,000
Hạt mạng cat5E LS hộp LS P/N: LS-MP-UC5E-RJ45 400,000
Hạt mạng cat6 LS hộp LS P/N: LS-MP-UC6-RJ45-TR-A1 1,700,000
Hạt mạng cat5/6 FTP LS hộp LS P/N: LS-MP-SC-RJ45-TR-D1 2,000,000
Kìm mạng cat5E Commscope chiếc Commscope P/N: 2-231652-1 3,500,000
Kìm mạng cat6 Commscope chiếc Commscope
Kìm mạng Cat5E/6 LS chiếc LS/ Taiwan P/N: LS-CT-C5E(6)-SI-1 1,150,000
Tool nhấn nhân mạng Commscope P/N: 1725150-1 3,900,000
Trang (1/7)  1  2  3  4 ...
Thông tin liên hệ
Hà Nội: 024.222 55666
Hồ Chí Minh: 028.629 59919
Số di động: 0385 90 8282
info@thietbiquang.com.vn
Cam kết của Hợp Nhất
Mua sản phẩm Thiết Bị Quang tại Hợp Nhất Group nhà cung cấp thiết bị mạng uy tín, danh tiếng 10 năm để đảm bảo sản phẩm chính hãng. Tránh nguy cơ mua phải sản phẩm kém chất lượng...
Báo giá Dây cáp mạng Cat5e, Cat6, thanh đấu nối patch panel, hạt mạng, nhân mạng, kìm bấm mạng chính hãng